Korean Red Ginseng Extract Capsule Gold / 60 Days Serving
Korean Red Ginseng Extract Capsule Gold / 60 Days Serving
Korean Red Ginseng Extract Capsule Gold / 60 Days Serving
  • Load image into Gallery viewer, Korean Red Ginseng Extract Capsule Gold / 60 Days Serving
  • Load image into Gallery viewer, Korean Red Ginseng Extract Capsule Gold / 60 Days Serving
  • Load image into Gallery viewer, Korean Red Ginseng Extract Capsule Gold / 60 Days Serving

Korean Red Ginseng Extract Capsule Gold / 60 Days Serving

Top Quality 100% Authentic Korean Red Ginseng Product
      
Korean Red Ginseng Extract Capsule Gold 
This health supplement features Korean 6-Year-Old Red Ginseng extract as its primary ingredient, combined with ingredients like lecithin, tocopherol, vitamin A, vitamin D, and vitamin C in a convenient capsule form for easy consumption.

 Product composition: 650mg x 120 capsules 
 How to take: Once a day, 2 capsules per dose
  
 Ginsenoside Rg1, Rb1, Rg3 : 6mg
       
红参黄金胶囊 
主要成分:韩国产6年份红参浓缩液。含有暖磷脂、生育酚、维生素A\维生素D、维生素C等,胶囊型健康功能食品,食用方便。

 产品规格: 650mg x 120粒胶囊
 服用方法: 1日1次、每次2粒
     
Viên hồng sâm Red Ginseng Gold
Là sản phẩm thực phẩm chức năng sức khỏe chứa thành phần chính là hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi cô đặc, lecithin, tocopherol, vitamin A, vitamin D, vitamin C, bào chế dưới dạng viên nang, tiện lợi khi sử dụng.

Quy cách: 650mg x 120 viên nang
Hướng dẫn sử dụng: Mỗi ngày 1 lần, mỗi lần 2 viên

홍삼캅셀골드 
한국산 6년근 홍삼농축액을 주요 성분으로 사용하며 레시티, 토코페롤, 비타민 A, 비타민 D, 비타민 C 등을 캡슐에 함께 담아, 편리하게 섭취할 수 있는 건강기능식품입니다.
  
제품 구성: 650mg x 120캡슐
복용 방법: 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취
Regular price
$87.00
Sale price
$87.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.