Hansamin A Class Student Tonic Korean Red Ginseng
Hansamin A Class Student Tonic Korean Red Ginseng
Hansamin A Class Student Tonic Korean Red Ginseng
Hansamin A Class Student Tonic Korean Red Ginseng
  • Load image into Gallery viewer, Hansamin A Class Student Tonic Korean Red Ginseng
  • Load image into Gallery viewer, Hansamin A Class Student Tonic Korean Red Ginseng
  • Load image into Gallery viewer, Hansamin A Class Student Tonic Korean Red Ginseng
  • Load image into Gallery viewer, Hansamin A Class Student Tonic Korean Red Ginseng

Hansamin A Class Student Tonic Korean Red Ginseng

 

Top Quality 100% Authentic Korean Red Ginseng Product

Hansamin A Class Student Tonic Korean Red Ginseng

Our customized product for studying teenagers has been scientifically developed by combining 6-year-old Korean red ginseng extract, beta-carotene, and vitamin B2 to enhance immunity, improve memory, support eye health, and boost energy levels.

Product composition: 50ml x 30 pouches
Age of consumption: 14 to 19 years old
How to take: Take once a day, one pouch each time

韩参印 A级 考生专用

这是一款为我们的学生量身定制的产品,结合6年根红参浓缩液、β-胡萝卜素和维生素B2进行了科学研发,可增强免疫力、改善记忆力、守护眼健康以及增加能量。

产品组成:50ml x 30包
服用年龄:14~19岁
服用方法:1日1次,1次1包

Nước hồng sâm cho trẻ Hansamin A Class

Là sản phẩm nước hồng sâm được chúng tôi nghiên cứu và sản xuất dành riêng cho các bạn thanh thiếu niên đang trong độ tuổi học tập, bằng sự kết hợp một cách khoa học tinh chất hồng sâm 6 năm tuổi cô đặc với Beta-carotene và Vitamin B2 giúp cải thiện khả năng miễn dịch, cải thiện trí nhớ, hỗ trợ sức khỏe đôi mắt và tăng cường năng lượng cho cơ thể.

Quy cách sản phẩm: 50ml x 30 gói
Độ tuổi dùng: Cho trẻ từ 14 đến 19 tuổi
Hướng dẫn sử dụng: 1 ngày 1 lần, mỗi lần 1 gói

한삼인 A클래스

우리의 공부하는 청소년을위한 맞춤 설계 제품으로 면역력 강화, 기억력 향상, 눈건강 지원, 그리고 에너지 증진을 위해 6년근 홍삼농축액, 베타카로틴, 비타민 B2를 결합하여 과학적으로 개발되었습니다.

제품구성: 50ml x 30포
복용나이: 14~19 세
복용방법: 1일 1회, 1회 1포 섭취

 

Regular price
$149.00
Sale price
$149.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.