HWA ON BI (WOMEN'S SUPPLEMENTS) / Expiration date December 28, 2024
HWA ON BI (WOMEN'S SUPPLEMENTS) / Expiration date December 28, 2024
HWA ON BI (WOMEN'S SUPPLEMENTS) / Expiration date December 28, 2024
  • Load image into Gallery viewer, HWA ON BI (WOMEN'S SUPPLEMENTS) / Expiration date December 28, 2024
  • Load image into Gallery viewer, HWA ON BI (WOMEN'S SUPPLEMENTS) / Expiration date December 28, 2024
  • Load image into Gallery viewer, HWA ON BI (WOMEN'S SUPPLEMENTS) / Expiration date December 28, 2024

HWA ON BI (WOMEN'S SUPPLEMENTS) / Expiration date December 28, 2024

The expiration date is December 28, 2024.
Top Quality 100% Authentic Korean Red Ginseng Product
      
HWA ON BI (WOMEN'S SUPPLEMENTS) 
For middle-aged and menopausal women, it combines 6-year-old Korean red ginseng with MSN components, providing not only joint and cartilage health but also taking care of women's overall health with the inclusion of pomegranate, sea buckthorn, and collagen. This product contains the highest level of 25mg of ginsenosides.

 Product composition: 70 mL x 30 pouches 
 How to take: One pouch a day
  
 Ginsenoside Rg1, Rb1, Rg3 : 25mg
       
花温備(女性健康功能食品) 
花温備是为中年和更年期女性设计的健康功能性食品,采用韩国6年生红参,并添加了MSN成分,不仅有助于关节和软骨健康,还含有石榴、覆盆子和胶原蛋白等成分,全面负责女性健康。该产品含有25毫克的最高水平人参皂苷。

 产品规格: 70毫升 x 30袋
 服用方法: 每日一袋
     
Thực phẩm chức năng Hwa On Bi dành cho phụ nữ
Đây là sản phẩm dành cho phụ nữ ở độ tuổi trung niên và trong giai đoạn mãn kinh, là một thực phẩm chức năng bổ dưỡng không chỉ chứa hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi kết hợp với thành phần MSN giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và sức khỏe của khớp xương, sụn mà còn chứa chiết xuất từ lựu, phúc bồn tử, và collagen để hỗ trợ sức khỏe toàn diện cho phụ nữ. Sản phẩm này còn chứa một lượng cao 25mg chất ginsenoside. 

Quy cách: 70ml x 30 gói 
Cách dùng: 1 ngày 1 gói

화온비 
중년 및 갱년기 여성을 위한 건강 기능성 식품으로, 한국 6년근 홍삼에 MSN 성분을 추가하여 관절과 연골 건강 뿐만 아니라 석류, 복분자, 콜라겐도 함께 포함하여 여성 건강을 책임지는 최상의 제품입니다. 이 제품은 25mg의 최고 수준의 진세노사이드를 함유하고 있습니다.
       

제품 구성: 70ml x 30포
복용 방법: 하루 한포
   
자세한 설명은 아래의 "DESCRIPTION"을 클릭 해주세요. 
Please click on the description below to check for more details.Regular price
$160.00
Sale price
$160.00
Regular price
$194.00
Sold out
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.